Vlaggencodes

Vlaggencodes op het circuit

Onderstaand een overzicht van alle gekleurde vlaggen welke tijdens evenementen op een circuit gebruikt kunnen worden. Onthoud wat ze betekenen en ken uw eigen vrijrijnummer...

Beschrijving per vlag


 Groene vlag
Achter het startveld getoond: Startveld gereed voor de start.
Bij gebruik door de starter: Start opwarmronde.
Op baanpost getoond: Einde ongevalsituatie, circuit veilig.
Door sluitwagen gevoerd: Circuit geopend (voor alle verkeer).

 Oranje of Nationale vlag
Start.

 Stilgehouden Gele vlag
Teken van gevaar op of vlak naast de baan. Inhalen is verboden tot het punt waar de groene vlag wordt getoond.
 Gezwaaide Gele vlag
Teken van gevaar op of vlak naast de baan. Rijders moeten snelheid minderen en voorbereid zijn om te stoppen. Inhalen is verboden tot het punt waar de groene vlag wordt getoond.

 Geel en Rode vlag
"Olievlag", Gladheid op de baan!

 Blauwe vlag
Je wordt ingehaald door een snellere rijder.

 Witte vlag
Langzaam voertuig op de baan. Verboden in te halen.

 Rode vlag
De training of race wordt onderbroken. Snelheid verminderen en in rustig tempo doorrijden tot de pitstraat of een door official (BACO) aangegeven plaats.
Inhalen verboden.

 Zwarte vlag en rijdersnummer
De rijder wiens nummer bij deze vlag getoond wordt, moet verplicht de volgende ronde stoppen in de pits.
Ken je eigen nummer!

 Zwarte vlag met stip en rijdersnummer
De rijder wiens nummer bij deze vlag getoond wordt, moet onmiddelijk veilig stoppen wegens technisch defect.
Ken je eigen nummer!

 Zwart-wit geblokte vlag of Finishvlag
Einde van de training of race. In rustig tempo doorrijden tot het punt waar met een of meerdere rode vlaggen wordt aangeduid dat het circuit moet worden verlaten. Het passeren van deze rode vlaggen is niet toegestaan.

 60 KM/U vlag
Dit is een roze vlag met een witte cirkel met daar binnen in het wit het getal 60.
Alle deelnemers moeten terstond hun snelheid terugbrengen tot maximaal 60 KM/U. Inhalen is verboden.
(rij je te hard of haal je toch in, dan wordt je direct uit het deelnemersveld gehaald en kun je het vrijrijden voorlopig we vergeten)
Zodra de baan weer geheel vrij is wordt wordt er gedurende 1 volle ronde op alle posten code groen (groene vlag) gegeven.

Gebruik van de groene vlag

Het gebruik van de groene vlag is het beste uit te leggen in een voorbeeld:

Situatie:
Tussen post 8 en 9 is een rijder gevallen en zijn motorfiets ligt precies op de ideale lijn vlak na de bocht.
Vlaggencodes:
Op post 7 wordt de gele vlag stilgehouden getoond (niet meer inhalen en opletten voor gevaar)
Op post 8 wordt de gele vlag gezwaaid getoond (snelheid minderen, niet inhalen en opletten voor gevaar)
Op post 9 wordt de groene vlag stilgehouden getoond (vanaf deze post is er geen gevaar meer en worden alle beperkingen ingetrokken).

Toepassing van de roze vlag

Bij de ZAC is ervaring opgedaan met de 60 KM/U vlag. Dit is een roze vlag met een witte cirkel met daar binnen in het wit het getal 60. Deze vlag wordt gebruikt om de snelheid te reduceren in plaats van het direct stilleggen van de sessie. Ook hier is een voorbeeld ter verduidelijking op zijn plaats.


Situatie:
Een rijder is gevallen tussen post 8 en 9. De aanwezige BACO denkt dat de gezondheidstoestand van de rijder door de medische dienst beoordeeld moet worden.

Oude oplossing:
Code rood. Iedereen langzaam doorrijden naar post 6. En afwachten of er nog tijd overblijft om te herstarten.

Nieuwe oplossing:
Post 8 geeft code geel gezwaaid en meldt de situatie aan de centrale. De centrale besluit het medisch team er naar toe te sturen. Hij meldt aan alle posten code 60. Alle posten voeren vanaf dat moment de vlag 60 (stilgehouden).
Alle deelnemers moeten terstond hun snelheid terugbrengen tot maximaal 60 KM/U. Inhalen is verboden.
Zodra de situatie is opgelost en de baan weer geheel vrij is wordt dit door de centrale aan alle posten gemeld en wordt er gedurende 1 volle ronde op alle posten code groen gegeven.
Vanaf het moment dat code groen weer gegeven wordt mag de snelheid weer opgevoerd worden en gelden er geen beperkingen meer. Let wel goed op of je voorganger(s) ook door hebben dat het inmiddels weer is vrijgegeven.