Portofoon handleiding

Portofoon instructie

Veiligheid tijdens het vrijrijden is van het grootste belang.

Een valpartij op een circuit kan natuurlijk altijd gebeuren,

de afhandeling daarvan bepaalt of het goed of slecht afloopt.

In het Veiligheidspakket dat de MAC Zandvoort heeft,

hoort ook het gebruik van Racecontrol en het gebruik van portofoons.

Racecontrol heeft een grote wand met monitoren

waarop we bijna het gehele circuit kunnen overzien.

Op een post hoor je bij een valpartij duidelijk geluiden en

ben je tegelijk gefocust op de valpartij.

Op Racecontrol mis je dat;

we zullen erop geattendeerd moeten worden om de hulpverlening te starten.

Daar is de postbemanning en de portofoon voor,

snelle start van de hulp en de signalering naar rijders.
'Racecontrol' is een vaste benaming voor de ruimte met schermen en

de evenementleiding ook als het geen wedstrijd is.

 Afbeelding1

Algemeen                                                                                   

 

 • Van de evenementleider krijgt elke post een portofoon verstrekt. Op de post bespreek je wie vlagt, wie de portofoon bedient en wie ‘raper’ is. Het zal, in uitzondering kunnen gebeuren dat je een dubbelfunctie hebt. Hoofdzaak blijft degene die vlagt.                                                          
 • Zorg dat de portofoon schoon en droog blijft en lever hem na gebruik onmiddellijk in. Een portofoon met toebehoren is vrij prijzig. We krijgen ze te leen, wees er zuinig op.                         
 • Zorg dat de portofoon te allen tijde hoorbaar is. Zet het volume zo hoog als nodig is, hou hem anders dichter bij je oor. Langsrijdende motoren moeten een goed contact niet in de weg staan. Op Zandvoort gebruiken wij de baanfrequentie.                                                                         
 • Het spreekgedeelte moet recht voor je mond zitten als je praat. Als je de clip gebruikt om de microfoon aan je jas of hemd te bevestigen, moet je het spreekgedeelte naar je toe draaien als je praat. Is de portofoon voorzien van een spreeksleutel, dan gebruik je die om erin te praten, de portofoon kan je bijvoorbeeld aan je riem hangen.                                                                     
 • Wind (op Zandvoort geen onbekend verschijnsel) geeft veel geruis. Laat de wind niet in het spreekgedeelte waaien. Praat dus tegen de wind in.                                                                   
 • De portofoonfrequenties zijn gedeeltelijk open, iedereen met een specifieke scanner kan meeluisteren. Hou het netjes en zakelijk, geen persoonlijke zaken of ziektebeelden doorgeven. Hou het kort en zakelijk.

Bediening

 

De evenementleider sluit de baan met de rode en Racecontrol controleert de portofoonverbinding met de posten.

Het duurt even voordat de verbinding ‘open’ staat. Als je wat wil zeggen druk je de spreeksleutel goed in, wacht even tot je een ‘piep’ hoort en begin dan pas te praten. Je bent alleen te verstaan als je de spreeksleutel ingedrukt houdt. Indrukken (niet wachten op de piep) en tegelijk praten zorgt er voor dat het eerste deel van je bericht wegvalt.

Daarom zeg je als je op post 8 staat en iets wilt melden aan Racecontrol: Spreeksleutel indrukken, piep, "Racecontrol voor post 8". Racecontrol zal antwoorden met: "Post 8 geef bericht".

Dit doen we zodat Racecontrol aangeeft te weten welke post een bericht wil geven.

“Uit” zeggen doet alleen Racecontrol

De leiding van het vrijrijden zit op RaceControl. Bij de communicatie wordt dan ook de naam Race- control gebruikt.

Net voordat we van start gaan, worden alle posten gecontroleerd op een juiste verbinding.
(Racecontrol voor Post 4, ontvangt u mij?) Jij geeft dan antwoordt: " Racecontrol voor Post 4, ik ontvang u luid en duidelijk".

Wij gebruiken over het algemeen de lange baan  met chicane en daarbij is de postnummering van 1 tot en met 14.
Postnummers en bochtnummers zijn hetzelfde, tussen de posten zijn ook nog tussenposten, op de tekening zijn dat de zwarte vakjes met nummer (bijv. 1.4)

Je roepnaam is het postnummer.

Communicatie

Het belangrijkste is dat je vanaf een post om communicatie vraagt. Pas als je toestemming hebt, reageer je. Tijdens een ongeval heeft iedereen radiostilte, behalve bij een ander ongeval.

 • Een voorbeeld van communicatie:
  Je staat op post 5 en het betreft een rijder met een los kuipdeel.
  - Post 5:             "Racecontrol voor post 5 (over)".
  - Racecontrol:     "Post 5 geeft bericht. (over)".
  - Post 5:             "Rijder A66 heeft een los kuipdeel, rijnummer is Anton, 6, 6 (over)".
  - Racecontrol:     "Post 5, rijder A66 los kuipdeel is begrepen. (uit)".
 • Of vanuit de leiding naar de post.
  - Racecontrol:     " Racecontrol voor Post 21 (over)".
  - Post 21:           "Racecontrol geeft bericht (over)".
  - Racecontrol:     "Wilt u aangeven wanneer rijder 111 langskomt (over)".
  - Post 21:           "Rijder 111 voor Racecontrol is begrepen (uit)".

‘Over’ en ‘uit’ hoeven niet, voor de duidelijkheid kan het soms gewenst zijn. ‘Uit’ is alleen voor Racecontrol.

 • Bij een ongeval zo snel mogelijk bericht geven, zo gauw mogelijk aangeven hoe het met de rijder is, voorbeeld:
  - "ongeval, ongeval op post 3, verslag volgt". (dit is bijv. indien men de rijder ziet vallen en niet       weet hoe het afloopt)
     De overige posten houden nu radiostilte, uitzondering is een ander ongeval.
  - Post 3:             "Racecontrol voor post 3, de rijder staat op, motor ligt niet gevaarlijk (dus niets    ernstigs) het rijnummer is B22, Bernard, 2, 2".
  - Racecontrol:     "Post 3, rijder B22 gevallen, rijder OKÉ, is begrepen".
 • Bij een ernstig ongeval vraag de portofoondrager om de sessie te staken en geeft het volgende bericht af:
  - Post 14:          " ongeval, ongeval op post 14".
  - Racecontrol:    "Post 14 geef bericht".
  - Post 14:          "Rijder onderuit op post 14, verzoek om te stoppen".
  - Racecontrol:    "Bericht voor alle posten: code rood, code rood".
  Het vlaggen wordt nu overgenomen door alle posten. Racecontrol zal nu een auto en een Ambulance met verpleegkundigen sturen.
 • Blijf kalm bij een ongevalssituatie, als je paniekerig in je portofoon schreeuwt snapt niemand er iets van en moeten er eerst vragen gesteld worden; dat kost tijd. Bij een ongeval/glijpartij is een rijder vaak even zijn oriëntatie kwijt, 10 tellen later herpakt hij zich meestal weer. Reageer dus niet te snel.
 • Bij bijvoorbeeld de verdenking van olie of andere glibberige substantie, kan de post vragen om neutralisatie om de baan te controleren. Er volgt dan een code 60 en kan men, na toestemming, veilig de baan op.
 • Vraag nooit om een rode vlag of een code 60 via de portofoon. Als een andere post het niet goed verstaat, denkt deze dat die vlag uitgehouden moet worden. Vraag altijd om STOPPEN of NEUTRALISATIE.
 • Alleen in uitzonderingen spreekt de ene post tot een andere post, normaal verloopt alle communicatie via de leiding (Racecontrol).
 • Pas als de auto met de groene vlag is langs geweest, kan je je portofoon afzetten en inleveren of evenementleiding die met de auto rond rijdt of bij de spullen langs de baan zetten. Nooit de portofoon op post laten of meenemen naar OCA-plaza.


Veel plezier op post.

Het bestuur.

CPZ Layout