Portofoon handleiding

Als je iets veranderd tijdens het vrijrijden, dan veranderen er vele andere zaken ook. Een voorbeeld is het gebruik van portofoons. Dat was nooit een probleem aangezien er maar weinig portofoons in gebruik waren; wij legden de nadruk op het juiste gebruik van vlaggen.
Maar toen het circuit het gebruik van hun portofoons toestond, kwamen wij er achter dat we dat in de opleiding hadden onderbelicht. In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten daar een instructie voor te schrijven. Iedereen die een baco-opleiding gevolgd heeft, is ook in het bezit van ‘het bacoboekje’. Daarin staat beschreven hoe het er bij een echte race toe gaat; wij zijn daarin niet veel anders.
Vandaar dat wij de term 'Racecontrol' hanteren tijdens het vrijrijden, ondanks dat het geen wedstrijd is.

Algemeen

Van de hoofd-baco krijgt elke post één portofoon verstrekt. Op de post bespreek je wie vlagt, wie de portofoon bedient en wie ‘raper’ is. Het zal, in uitzondering kunnen gebeuren dat je een dubbelfunctie hebt. Hoofdzaak blijft de vlagger.

• Zorg dat de portofoon schoon en droog blijft en lever hem na gebruik onmiddellijk in. Een portofoon met toebehoren kost al gauw zo’n € 1000,-. We krijgen ze te leen, wees er zuinig op.
• Zorg dat de portofoon te allen tijde hoorbaar is. Zet het volume zo hoog als nodig is, hou hem anders dichter bij je oor. Langsrijdende motoren moeten een goed contact niet in de weg staan. Op Zandvoort gebruiken wij frequentie 5.
• Het spreekgedeelte moet recht voor je mond zitten als je praat. Als je de clip gebruikt om de microfoon aan je jas of hemd te bevestigen, moet je het spreekgedeelte naar je toe draaien als je praat.
• Wind (op Zandvoort geen onbekend verschijnsel) geeft veel geruis. Laat de wind niet in het spreekgedeelte waaien. Praat dus tegen de wind in.
• De portofoonfrequenties zijn open, iedereen met een scanner of portofoon kan meeluisteren. Hou het netjes en zakelijk, geen persoonlijke zaken of ziektebeelden doorgeven.

Bediening

Race control sluit de baan en controleert de portofoonverbinding met de posten.
Race control sluit de baan en controleert de portofoonverbinding met de posten.

• Het duurt even voordat de verbinding ‘open’ staat. Als je wat wil zeggen druk je de spreeksleutel (linkerzijkant) goed in, wacht even en zeg dan pas wat. Indrukken en tegelijk praten zorgt er voor dat het eerste deel van je bericht wegvalt.

Daarom zeg je als je op post 8 staat en iets wil melden aan Racecontrol: "Racecontrol voor post 8".
Race control zal antwoorden met: "Post 8 geef bericht".

Dit doen we zodat Racecontrol toch nog weet welke post een bericht wil geven.

• De leiding van het vrijrijden staat bij start en finish; wij noemen dat post 1. Bij de communicatie wordt de naam Racecontrol gebruikt. 
• Net voordat we van start gaan, worden alle posten gecontroleerd op een juiste verbinding.
(Racecontrol voor Post 4, ontvangt u mij?) Jij geeft dan antwoordt: "Post 4 voor Racecontrol, ik ontvang u luid en duidelijk".
• Wij gebruiken over het algemeen de lange baan en daarbij is de postnummering van 1 tot en met 23.
• Bij gebruik van de korte baan is de postnummering 1 t/m post 7, vervolgens post 18 t/m 23. De overige posten zijn op het lange circuit.
• Je roepnaam is je postnaam.

Communicatie

Het belangrijkste is dat je vanaf een post om communicatie vraagt. PAs als je toestemming hebt geef je antwoord.

• Een voorbeeld van communicatie:
Je staat op post 5 en het betreft een rijder met een los kuipdeel.
- Post 5:             "Racecontrol voor post 5 (over)".
- Racecontrol:     "Post 5 geeft bericht. (over)".
- Post 5:             "Rijder 666 heeft een los kuipdeel, rijnummer is 6, 6, 6 (over)".
- Racecontrol:     "Post 5, rijder 666 los kuipdeel is begrepen. (uit)".
• Of vanuit de leiding naar de post.
- Racecontrol:     "Post21 voor Racecontrol (over)".
- Post 21:           "Racecontrol geeft bericht (over)".
- Racecontrol:     "Wilt u aangeven wanneer rijder 111 langskomt (over)".
- Post 21:           "Rijder 111 voor Racecontrol is begrepen (uit)".
• ‘Over’ en ‘uit’ hoeven niet, voor de duidelijkheid kan het soms gewenst zijn.
• Bij een ongeval zo snel mogelijk bericht geven, zo gauw mogelijk aangeven hoe het met de rijder is, voorbeeld:
- "ongeval, ongeval op post 3, verslag volgt". (dit is bijv. indien men de rijder ziet vallen en niet weet hoe het afloopt)
De overige posten houden nu radiostilte, uitzondering is een ander ongeval.
- Post 3:             "Racecontrol voor post 3, de rijder staat op, motor ligt niet gevaarlijk (dus niets ernstigs) rijnummer is 222, in cijfers 2,2,2".
- Racecontrol:     "Post 3, rijder 222 gevallen, rijder OKÉ, is begrepen".
• Bij een ernstig ongeval vraag de portofoondrager om de sessie te staken en geeft het volgende bericht af:
- Post 14:          "Racecontrol voor post 14".
- Racecontrol:    "Post 14 geef bericht".
- Post 14:          "Ongeval op post 14, verzoek om te stoppen".
- Racecontrol:    "Bericht voor alle posten: code rood, code rood".
Het vlaggen wordt nu overgenomen door alle posten. Racecontrol zal nu een auto en een EHBO’er sturen.
• Blijf kalm bij een rode-vlagsituatie, als je paniekerig in je portofoon schreeuwt snapt niemand er iets van en moeten er eerst vragen gesteld worden; dat kost tijd.
• Alleen in uitzonderingen spreekt de ene post tot een andere, normaal verloopt alle communicatie via de leiding (Raceconrol op post 1).
• Pas als de auto met de groene vlag is langsgeweest kan je je portofoon afzetten en inleveren bij start en finish of hoofd-baco, nooit de portofoon op post laten.


Veel plezier op post.

Het bestuur.